தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

1-சிலிகான் கலவை.

2-வெட்டு பொருள்.

3-ஹாட் பிரஸ் உருவாக்கம்.

4-IPQC.

5-பக்கத்தை அகற்று.

6-அச்சிடுதல்.

7-ஸ்ப்ரே ஆயில்.

8-FQC.

9-பேக்கிங்.

10-கப்பல்.